Para sa lahat ng ating mga dakilang inay.

Salamat sa biyaya ng buhay, sa walang sawang paggabay at bawat sakripisyo iyong iniaalay.

Maligayang araw ng mga mahal naming nanay!