The Municipality of Indang joins the nation in celebrating the 2024 National Women’s Month with the theme “Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas; Kakayahan ng Kababaihan, patutunayan!”

Know more about the 2024 National Women’s Month Celebration! Visit https://pcw.gov.ph/2024-national-womens-month-celebration/