Magparehistro at magpabakuna laban sa rabies para sa kanilang kaligtasan. Ito ay paraan ng pagmamahal at responsableng pag-aalaga sa ating mga alagang hayop.

Disclaimer: Maaari pong magkaroon ng pagbabago sa nakatakdang schedule sa inyong barangay kung sakaling may pagbabago sa panahon kagaya ng pag-ulan at mga biglaang aktibidad ng aming tanggapan.